ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด
ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๖๑ ณ  โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

หากสนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อได้ที่ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู

Download :  กำหนดการโครงการเยาวชนไทย