ที่ปรึกษา

(๑)     นายอำเภอโนนสัง

(๒)     ผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอโนนสัง

(๓)     พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู

(๔)     หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

(๕)     พัฒนาการอำเภอโนนสัง

(๖)     ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสัง

(๗)     สาธารณสุขอำเภอโนนสัง

(๘)     ปศุสัตว์อำเภอ

(๙)     เกษตรอำเภอ

(๑๐)   นายกเทศมนตรีทุกแห่ง

(๑๑)   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

(๑๒)  กำนันทุกตำบล

(๑๓)  ผู้แทนองค์กรภาคประชาชนสังคมที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

(๑๔)  เจ้าหน้าที่สภาเด็กและเยาวชน