สภาฯอำเภอโนนสัง ประจำบูธนิทรรศการเทิดพระเกียรติงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาด วันที่ 20 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง ประจำบูธนิทรรศการเทิดพระเกียรติงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดหนองบัวลำภู ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู