สภาฯอำเภอโนนสัง เข้าร่วมโครงการรณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอโนนสัง เข้าร่วมโครงการรณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู