เตรียมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑

เตรียมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ สถานที่จัดงาน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์