งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕๖๑

งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู